Kontakti

Nina Miholić

Korporativne komunikacije LURA Grupe d.o.o.
E-mail:  nina.miholic@lura-grupa.hr
Telefon: +385 1 5509 378