Korisni linkovi


Međunarodne organizacije

Europska agencija za lijekove (EMA)
http://www.ema.europa.eu/ema/

Nacionalne agencije za lijekove zemalja članica EU i EEA (HMA)
http://www.hma.eu/

Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM)
http://www.edqm.eu/

Baza zakonodavstva za lijekove EU (EudraLex)
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/

Baza lijekova (EudraPharm)
http://www.eudrapharm.eu/

Eudravigilance
https://eudravigilance.ema.europa.eu/

Europsko udruženje generičkih lijekova (EGA)
http://www.egagenerics.com/

AESGP (Association of the European Self-Medication Industry)
http://www.aesgp.eu/

Europska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (Efpia)
http://www.efpia.eu/

Svjetska zdravstvena organizacija
http://www.who.int/en/

Centar za praćenje nuspojava Svjetske zdravstvene organizacije
http://www.who-umc.org/

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA)
http://www.fda.gov/

International Conference on Harmonisation (ICH)
http://www.ich.org/


Hrvatska

Agencija za lijekove i medicinske proizvode
http://www.halmed.hr/

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
http://www.hzzo.hr/

Ministarstvo zdravlja
http://www.zdravlje.hr/

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
http://hzjz.hr/

Hrvatska ljekarnička komora
http://www.hljk.hr/

HUP – Udruga proizvođača lijekova
http://www.hup.hr/hup-udruga-proizvodjaca-lijekova.aspx


Srbija

Agencija za lekove i medicinska sredstva
http://www.alims.gov.rs/

Republički fond zdravstvenog osiguranja
www.rfzo.rs

Ministarstvo zdravlja
http://www.zdravlje.gov.rs/

Farmaceutska komora Srbije
http://www.farmkom.rs/

Srpsko lekarsko društvo
http://www.sld.org.rs/

PharmaSnetwork
http://pharmanetwork.rs/


BiH

Federalno ministarstvo zdravstva
http://www.fmoh.gov.ba/

Vlada Republike Srpske
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mzsz/

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
http://www.zdravstvo-srpske.org/

Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH
http://www.for.com.ba/

Agencija za lijekove i medicinska sredstava BiH
http://www.almbih.gov.ba/


Makedonija

Ministarstvo zdravlja
http://mz.gov.mk

Agencija lijekova
https://lekovi.zdravstvo.gov.mk

Fond zdravstvenog osiguranja
http://www.fzo.org.mk/


Kosovo

Ministarstvo zdravlja
http://www.msh-ks.org

Agencija lijekova
http://k-ma.org