Publikacije

NEWSLETTERI, BROŠURE, LETCI

PharmaS je prisutan u mnogim područjima generičkih lijekova na recept kao i bezreceptnih proizvoda te sukladno tome sudjeluje na mnogobrojnim stručnim događanjima i redovito njeguje izravnu komunikaciju sa stručnom javnošću. Kao jedan od kanala za komunikaciju upotrebljavaju se tiskani materijali u kojima se mogu naći najvažnije informacije o pojedinim proizvodima ili o posebnim segmentima poslovanja.


LURA NOVOSTI

PharmaS je član LURA Grupe, holdinga u okviru kojeg posluju i kompanije RALU logistika, Favarger, LURA ulaganja te LURA nekretnine. Zbog jačanja branda LURA i informiranja o svim relevantnim aktivnostima u kompanijama 2011. godine pokrenut je interni magazin LURA novosti. U magazinu dominiraju reportaže o raznim projektima, odjelima ili zaposlenicima, kratke vijesti s mnogobrojnim fotografijama te mnoštvo odmah uočljivih izdvojenih dijelova teksta. PharmaS, kao jedan od glavnih brandova u sustavu, iz broja u broj donosi zanimljive aktivnosti o kojima možete pročitati u arhivi. LURA novosti izlaze kvartalno. Uz to što se distribuira zaposlenicima u svim zemljama u kojima LURA posluje, magazin se šalje i predstavnicima poslovne zajednice, medija te državnih institucija.


SAVJETI ZA ZDRAVLJE

Zaposlenici PharmaSa stručnjaci su u raznim područjima povezanim sa zdravljem pa smo odlučili uvesti rubriku u kojoj kolege na osnovi svoje stručnosti pružaju razne korisne savjete za što zdraviji život. Tako ćete primjerice u toj rubrici naći tekstove sa savjetima o zdravoj prehrani, prevenciji ozljeda prilikom sportskih aktivnosti, prevenciji alergija i slično. Tekstovi su pisani na jednostavan i informativan način, a objavljuju se u internom magazinu kompanije koji je dostupan i mnogim eksternim javnostima.