Organizacijska kultura

PharmaS njeguje kulturu otvorenosti i dijeljenja informacija

Od prvoga dana u kompaniji se brinemo o vašem rastu i razvoju. Potičemo vas sudjelovanjem u projektima i dajemo vam priliku da pridonosite rastu i razvoju kompanije, a posebno se ponosimo činjenicom da s kompanijom i stručnjacima rastu i mladi profesionalci. Od nas to zahtijeva stvaranje inovativne i dinamične kulture u kojoj je svatko motiviran pridonijeti svojom inicijativom, bilo edukacijom kolega, uključivanjem u projekte ili unapređivanjem procesa.

organizacijska-kultura-webPharmaS njeguje kulturu otvorenosti i dijeljenja informacija, a redovita komunikacija među zaposlenicima temeljni je preduvjet funkcioniranja koji naposljetku rezultira i iznimno visokom razinom odgovornosti na svim razinama. Svaki zaposlenik svjestan je koji su njegovi ciljevi i zadaće i kako ih ispuniti te važnosti svoje uloge u određenim procesima.