Strategija

Širenje na zemlje jugoistočne Europe

PharmaS je počeo poslovati 2008. godine kao generička kompanija s fokusom na in licensing i namjeru širenja na zemlje jugoistočne Europe. Nakon uspješnog završetka prve faze, razvijanja kompleta usluga, od uvođenja proizvoda na tržište i proizvodnje do njihove prodaje te pozicioniranja u regiji, 2013. godine započinje s razvojem vlastitih proizvoda te jačim ulaskom u segment bezreceptnih farmaceutskih proizvoda.

Strategija res

Namjera je u sljedećem razdoblju, uz ostanak u Rx segmentu, ojačati CHC portfelj (Consumer Health Care) te proširiti poslovanje na zemlje Europske unije, Rusije i CIS-a. Do 2020. većinu poslovanja činit će prihodi od bezreceptnih farmaceutskih proizvoda, u okviru kojih etabliramo brandove u cijelosti razvijene u našoj kompaniji, ali i konkuriramo s premium brandovima koji su se dokazali na drugim snažnim farmaceutskim tržištima. Kad je riječ o širenju na druge zemlje, PharmaS je usmjeren na partnerstva s lokalnim CSO kompanijama te distributerima.