Odgovornost

Pozitivna interakcija sa svim javnostima temelj je našeg društveno odgovornog pristupa

Pojam i praksu društvene odgovornosti u kompaniji PharmaS primjenjujemo na cjelokupan raspon našeg djelovanja i na sve odnose koje pritom uspostavljamo, čime nedvojbeno utječemo na poslovnu učinkovitost odnosno tržišnu konkurentnost naše kompanije te na usklađenost sa zahtjevima zakonodavstva i zahtjevima drugih zainteresiranih strana.

Što proizvodimo, kako kupujemo i prodajemo, kako utječemo na okoliš, kako zapošljavamo, osposobljavamo i utječemo na razvoj vlastitih ljudi, kako ulažemo u društvenu zajednicu i poštujemo ljudska i radna prava određuje naš ukupan utjecaj na društvo.

Vjerujemo da uspjeh kompanije ne ovisi isključivo o kvaliteti, cijeni ili posebnosti naših proizvoda i usluga, nego i o odnosima kompanije prema korisnicima, dobavljačima i investitorima, zaposlenicima, prema okolišu i široj društvenoj zajednici u kojoj kompanija posluje, te da je pozitivna interakcija sa svim dionicima u osnovi tih odnosa.

Korporativna društvena odgovornost oslanja se na ljudski potencijal kao nositelja razvoja tvrtke, jer vjerujemo da su za uspjeh važni motivirani i educirani zaposlenici kojima kompanija omogućuje da se razvijaju usporedno s njom. Cilj nam je poticati drugačije ideje, pridonositi društvu i sudjelovati u njegovu razvoju te djelovati na unapređenju kvalitete života. Za sve to posebno je bitno shvaćati važnost ulaganja i novih tehnologija, za poslovanje vođeno inovacijom, vizijom i kreativnošću.