Nutrivigilancija

PharmaS je farmacetuska kompanija koja je među prvima u regiji implementirala sustav nutrivigilancije

Dodaci prehrani zauzimaju sve važnije mjesto u očuvanju zdravlja te se posljednjih godina bilježi stalni rast njihove potrošnje. Premda se u pravilu sastoje od prirodnih tvari i ekstrakata normalno dostupnih u hrani, sadrže farmakološki aktivne tvari te može doći do neželjenih učinaka, interakcija s drugom hranom ili lijekovima ili se ne smiju konzumirati u određenim stanjima. Kako bi svojim korisnicima isporučio visokokvalitetan i siguran proizvod, PharmaS je uveo sustav nutrivigilancije kojom se slično kao farmakovigilancijom u području lijekova, prate prijave korisnika na proizvod nakon stavljanja na tržište. Nutrivigilancija nije zakonska obaveza, ali predstavlja važan iskorak u području hrane te omogućava usvajanje dodatnih znanja o proizvodima i pojedinim sastojcima.

PharmaS je farmacetuska kompanija koja je među prvima u regiji implementirala sustav nutrivigilancije i time potvrdila odgovorno poslovanje i brigu o korisnicima. Djelatnici PharmaSa educirani su kako postupiti s prijavama, a promotivni materijali izravno upućuju na kontakt osobe zadužene za pitanja nutrivigilancije. Na taj se način osigurava da sve prijave budu zabilježene. Na temelju prikupljenih podataka tim PharmaSovih stručnjaka iz različitih područja kontinuirano prati proizvod i osigurava da korisnicima budu dostupni najnoviji podaci vezani uz sigurnost konzumacije proizvoda.

PharmaS je kompanija orijentirana na izvoz te će je implementacija sustava nutrivigilancije zasigurno dodatno profilirati kao poželjnog partnera kojem su kvaliteta proizvoda i sigurnost korisnika imperativ u poslovanju.

U slučaju bilo kakve prijave ili upita vezanih uz pitanje nutrivigilancije PharmaSovih proizvoda, možete se obratiti na broj telefona:  +385 (0)1 5509 368.