Potpora zajednici

PharmaS je fokusiran na potporu studentskim projektima na visokim obrazovnim ustanovama iz kojih dolazi najviše stručnih kadrova u kompaniju (fakulteti farmaceutskog, medicinskog i kemijskog usmjerenja). Potpora se pruža u okviru edukacijskih projekata, ali i potpora prilikom organizacije važnih studentskih skupova.

Stipendiranje studenata iz područja srodnih osnovnih djelatnosti kompanije

Istodobno, PharmaS već četvrtu godinu zaredom provodi program stipendiranja studenata iz područja srodnih osnovnih djelatnosti kompanije. Studenti ne dobivaju samo financijska sredstva za studij nego i mentorsku potporu tijekom studija, mogućnost da se upoznaju s procesima rada te naposljetku i priliku da rade u mladoj i modernoj farmaceutskoj kompaniji.

PharmaS posebnu pozornost posvećuje odnosima s raznim javnostima na lokalnom području na kojem posluje. Odgovornost se očituje u prednostima pri zapošljavanju stanovništva s lokalnog područja, potpori raznim lokalnim projektima pri čemu prednost imaju oni iz područja znanosti, kvalitetnim odnosima s lokalnim vlastima i potpori raznim inicijativama na lokalnom području.