Proizvodi

120 molekula, više od 200 proizvoda

PharmaS ima dualni karakter poslovanja, proizvodnju i distribuciju:

U procesu proizvodnje i distribucije generika i bezreceptnih proizvoda ključna je riječ kvaliteta što je ujedno i strateško opredjeljenje PharmaSa. To u konačnici znači da kompanija na tržištu osigurava serije proizvoda koje odgovaraju najstrožim standardima kvalitete i sigurnosti i da je farmaceutski proizvod pušten na tržište siguran, djelotvoran i omogućuje kvalitetniji život.

PharmaS lijekove i bezreceptne proizvode moguće je pronaći u ljekarnama u svim zemljama gdje kompanija posluje.