Bezreceptni lijekovi /OTC

Samoliječenje ima važnu ulogu u poboljšanju zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca. PharmaS razvija liniju lijekova za samoliječenje vođen idejom šire dostupnosti kvalitetnih i cjenovno povoljnijih bezreceptnih proizvoda. U ovom trenutku PharmaS nudi bezreceptne lijekove za ublažavanje boli, snižavanje povišene tjelesne temperature i liječenje herpesa usana i lica.

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.