Lijekovi na recept

rx1-web

Proizvodnja u modernim pogonima

U Rx segmentu PharmaS je fokusiran na kardiovaskularno, gastroenterološko i neuropsihijatrijsko područje, ali i sva ona područja gdje je izražena potreba za kvalitetnom i pouzdanom terapijom. U tom se kontekstu konstantno prati tržište i radi na registraciji lijekova pa je u svakom trenutku više desetaka lijekova u tom procesu. Danas kompanija u cijeloj regiji ima više od 120 registriranih molekula te više od 200 proizvoda na tržištima, od čega je najveći broj registriran u Hrvatskoj.

Lista svih PharmaS Rx proizvoda