PharmaS postao partner Europske organizacije za verifikaciju lijekova

Počekom ovog mjeseca PharmaS je uspješno dovršio povezivanje s EMVO organizacijom (European Medicines Verification Organisation) i produkcijskim okruženjem EU-HUB-a, kao centralnim repozitorijem za prihvat podataka o lijekovima koji podliježu FMD direktivi (Direktiva o krivotvorenim lijekovima).

Pharmas je tako postao odobreni EMVO OBP On-Boarding partner, a sve informacije o ovom projektu dostupne su na službenoj web stranici EMVO-a, odnosno na linku: https://emvo-medicines.eu/pharmaceutical-companies/ 

PharmaS je ujedno i prva tvrtka iz Hrvatske, u društvu sa 86 kompanija iz cijelog svijeta koje posluju na tržištu EU, te je izlistana na stranicama EMVO farmaceutskih kompanija. Uspješno je smjestio matične podatke o lijekovima na EU-HUB repozitorij, te su oni proslijeđeni na Hrvatsku organizaciju za provjeru autentičnosti lijekova (HOPAL), www.hopal.hr. Na taj način PharmaS je postao i prva hrvatska tvrtka koja je podatke o lijekovima dostavila HOPAL-u.

Ovo je izrazito važan događaj u procesu uvođenja FMD direktive (tzv. serijalizacije) u kompaniju, jer je ovim događajem omogućeno HOPAL-u da s PharmaSovim matičnim podacima pokrene daljnje aktivnosti u povezivanju krajnjih korisnika (ljekarne, bolnice, veledrogerije), te puštanjem u rad cijelog sustava.

PharmaS je na ovaj način u najužem izboru za proizvođača sa čijim lijekovima će biti rađen pilot projekt funkcioniranja cijelog sustava u RH, na čemu PharmaS tim za serijalizaciju intenzivno radi.